Janusz Kaźmierczak

MEDIATOR

Może mieć ogromne znaczenie dla Twojego zadowolenia to, do kogo trafisz na mediację.
Rozważ wszystkie “za” i “przeciw”.

web, network, faces

dlaczego mediacja?

Twoje sprawy, w Twoich rękach!

Spotkałem setki ludzi. Wielu z nich wyszło z ugodą! 

Zajmując się mediacją od 2006 roku miałem okazję zobaczyć wiele sytuacji konfliktowych. W niektórych z nich ludzie byli zapętleni od wielu lat. Większość z nich znalazła się na policji, w prokuraturze lub sądzie. Część sporów do sądu miała dopiero trafić. Mogły się wydawać beznadziejne, bez szans na rozwiązanie. A jednak…

Strony trafiły do mnie na mediację (albo z własnej woli, albo za namową pełnomocnika czy też skierowane „z urzędu”) i tu dokonało się coś niespodziewanego. Bazując na swoich zasobach, trzymając sprawę w swoich rękach, znalazły rozwiązanie.

 

Czym się Zajmuję

Zobacz, w jaki sposób mogę Cię wesprzeć

Mediacja

Prowadzę wyłącznie mediacje na zlecenie prywatne, najczęściej te, które jeszcze nie trafiły do sądu. Zajmuję się głównie mediacjami cywilnymi, w tym gospodarczymi i rodzinnymi. Chcesz, abym poprowadził mediację w Twojej sprawie? Na co dzień pracuję w Fundacji Pracownia Dialogu.

Szkolenia

W szkoleniach wiele uwagi poświęcam procesowi grupowemu oraz dynamice uczenia się.
Moje szkolenia nie są przegadane. Wyjdziesz z nich z wiedzą i kompetencjami.

Staż mediacyjny

W trakcie stażu mediacyjnego będziemy prowadzić w duecie skierowane do mnie mediacje.
Wszystkiego Cię nauczę. Zerknij na program stażowy w Fundacji Pracownia Dialogu.

Prelekcje

Konferencje, seminaria, kongresy - jest dużo okazji, aby opowiadać o mediacji.
Jest wciąż wiele osób, które jej nie znają. Działajmy razem!

Co powiedzieli uczestnicy mediacji

Ważna jest dla mnie informacja zwrotna od Ciebie!

* z oczywistych względów nie ujawniam pełnej tożsamości stron

moja droga

Poniżej znajdą Państwo informację o moim formalnym i nieformalnym przygotowaniu do prowadzenia mediacji.

moje afiliacje

Dzięki przynależności do organizacji mediacyjnych mogę nieustannie się rozwijać.

jakie mam marzenie?

Chciałbym, aby to sąd był alternatywą, a mediacja naturalnym odruchem w konflikcie.​

20210927_134544

Multimedia audio&video

Zdarza mi się, że zostanę zaproszony do podzielenia się swoim punktem widzenia na sprawy mediacji czy okołomediacyjne.

Nie roszczę sobie prawa do jedynie słusznych poglądów. Szukam, czytam, badam, poszerzam horyzonty.​

"Mocne wsparcie" 23.02.2021
TVP 3 Bydgoszcz

Program o przemocy w rodzinie i mediacji jako metodzie wczesnej profilaktyki.

"Czas na interwencję"
TVP 3 Bydgoszcz

Program o rodzinie, rozstaniach i sytuacji dzieci w tym kontekście.

small_c_popup.png

Zostaw mi wiadomość

Możemy porozmawiać o mediacji. Podejmij świadomą decyzję.

LataNazwa kierunkuUczelniaPoziom
Dodatkowe info
2018 – 2019Profesjonalny mediator gospodarczyUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i AdministracjiPodyplomowe 
2007 – 2010Socjologia ze specjalnością psychologia społecznaCollegium Civitas w WarszawieMagisterskieBadawcza praca magisterska nt. “Sposoby radzenia sobie przez mediatorów z sytuacjami trudnymi w mediacji rodzinnej”
2001 – 2004FilozofiaWyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „IGNATIANUM” w KrakowieLicencjackiePraca licencjacka z filozofii dialogu
Data szkoleniaTytuł szkoleniaOrganizatorLiczba godzin
25.08.2022Webinar Town Hall 2022 (Part 2): Strategic AuthenticityAcademy of Professional Family Mediators, USA1,5
26.07.2022Webinar “Techniki mediacyjne stosowane w mediacji gospodarczej – wybór odpowiedniego modelu”Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, w ramach projektu Krajowy Rejestr Mediatorów3
21.07.2022Webinar Town Hall 2022 (Part 1): Being Authentic with Potential New ClientsAcademy of Professional Family Mediators, USA1,5
19.07.2022Webinar “Współpraca mediatorów gospodarczych z sądami i pełnomocnikami.”Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, w ramach projektu Krajowy Rejestr Mediatorów3
28.06.2022“Intercultural competence”STEINBEIS BERATUNGSZENTREN Wirtschaftmediation, Lipsk, prowadzący Christian von Baumbach3
18.05.2022Webinar “Mediacja on-line – korzyści i zagrożenia.”Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, w ramach projektu Krajowy Rejestr Mediatorów3
08.04.2022Szkolenie “Rozpoznawanie i reagowanie na rozszczepienie występujące u dzieci w kontekście rozwodu i separacji rodziców”Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie, prowadzący Nick Woodall (Londyn)8
luty 2022 – wrzesień 2022InMEDIATE. International Mediators Trained in EuropeSTEINBEIS BERATUNGSZENTRUM GMBH, PRODOS CONSULTING SRL, SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOLECZNY, MEDIATORZY.PL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE, RESOLUTIA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE, Steinbeis-Hochschule Träger gGmbH114
luty-marzec 2022Szkolenie “Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, w ramach projektu Krajowy Rejestr Mediatorów24
listopad 2019 – wrzesień 2020Superwizja pracy mediacyjnejFundacja Pracownia Dialogu w ramach projektu “Mediacyjne NGO’sy”, prowadzący Konrad Sobczyk24
4.11.2021VI Konferencja szkoleniowa, IX Poznański Salon Mediacji: “Rola sądu w mediacji”Wydział Prawa i Administracji UAM, Sąd Okręgowy w Poznaniu4
5-6.12.2020Fifth International Conference on Shared ParentingInternational Council on Shared Parenting (ICSP)16
luty 2020Szkolenie „Superwizja Mediacyjna”Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan16
wrzesień 2019Szkolenie „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji”Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan8
wrzesień 2019Szkolenie „Alienacja Rodzicielska”Fundacja Pracownia Dialogu w ramach projektu „Mediacyjne NGO’sy”24
październik 2018Warsztaty „Wstęp do Kręgów Naprawczych (Restorative Circles by Dominic Barter)Fundacja Świadomego Rozwoju, prowadzący Tomasz Bagiński16
grudzień 2017Szkolenie „Mediacja w sprawach administracyjnych”Centrum Mediacji Fundacji Partners Polska, prowadzący Maciej Tański8
maj 2017Seminarium „Konstruowanie ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych”Stowarzyszenie Notariuszy RP8
grudzień 2016Szkolenie „W pętli bezsilności. Technika błędnych kół w pracy z parą, rodziną”Fundacja Pracownia Dialogu, prowadząca Agnieszka Olszewska8
październik 2015Szkolenie „Wykorzystanie Dialogu Motywującego w mediacji”Fundacja Pracownia Dialogu16
czerwiec 2015Szkolenie z fundraisinguInstytut Fundraisingu – szkolenia, doradztwo Martyna Żak8
maj 2015Szkolenie „Restorative justice approaches”Fundacja Court Watch Polska, prowadzący E. A. Eldøy, B. Sletten (Konfliktradet, Norwegia)16
kwiecień 2015Szkolenie „Praca z rodziną oparta na potencjałach”Centrum Rozwiązań16
listopad 2013 – grudzień 2014Szkolenie “Techniki i narzędzia konsultacji społecznych”Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego24
wrzesień 2013Kurs “Sexuality and Morality: Intercultural Perspectives and Mediations”Lisbon, Lisbon University Institute48
marzec 2013Szkolenie „Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych”KPOWES w Bydgoszczy8
październik 2012Szkolenie „Wykorzystanie analizy transakcyjnej w pracy mediatora”organizator Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, prowadząca Eleonore Lind (Szwecja)16
marzec 2012Szkolenie „Skuteczny marketing internetowy”Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”8
marzec 2012Szkolenie „Pozycjonowanie stron WWW”Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”8
listopad 2011“Specjalistyczne szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych”Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości24
wrzesień 2011Szkolenie „Organizacja i zarządzanie mediacją sądową”Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury17
maj – lipiec 2010Szkolenie “Managing School Violence and Bullying: a Whole School Approach for Teachers” w ramach projektu Violence In Schools Training Online Project (VISTOP)Non-Violence Observatory, UK40
czerwiec 2010Szkolenie „Płeć w mediacji”Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych w Warszawie16
maj 2009Szkolenie „ABC przedsiębiorczości”Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica20
listopad 2008Szkolenie „Jak efektywniej pracować i żyć z ludźmi”Infovide-Matrix S.A.16
czerwiec 2008Szkolenie z prawnych aspektów wolontariatu „Na prawo patrz”Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie8
sierpień 2007Warsztaty Umiejętności TrenerskichKlub Myśli Społecznej „Inicjatywy” w Warszawie24
lipiec 2007Szkolenie „Tworzenie i zarządzanie projektami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”ROSzEFS w Toruniu16
maj 2007 r.Szkolenie „Prawa i potrzeby dziecka w konflikcie rozwodowym”Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie.8
luty 2007 r.Szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnejPolskie Centrum Mediacji55
2006-2008Superwizja pracy mediacyjnejPolskie Centrum Mediacji18
luty 2006 r.Szkolenie podstawowe dla kandydatów na mediatorówPolskie Centrum Mediacji55
  SUMA GODZIN778

Jestem mediatorem w toruńskiej Fundacji Pracownia Dialogu. To miejsce, gdzie możesz mnie spotkać.

Do lutego 2022 r. byłem wpisany na listy stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu, Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku, Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Nadmiar spraw prywatnych spowodował, że już nie mam czasu na prowadzenia mediacji na zlecenie sądu.
Jestem mediatorem w sprawach gospodarczych w Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy.

Prowadzę mediacje w sprawach cywilnych (w tym gospodarcze) oraz rodzinne. W latach 2006-2020 prowadziłem również mediacje w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego.

Jestem członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, IV kadencji w latach 2019 – 2023.

Byłem członkiem zespołu autorskiego do opracowania „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 – 2026.

Od 2011 roku jestem członkiem zarządu Fundacja Pracownia Dialogu.

Jestem prezesem zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR) na lata 2019 – 2022. W latach 2010-2016 byłem członkiem Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR Od września 2016 do października 2019 roku wiceprezesem zarządu SMR.

Z wykształcenia jestem filozofem oraz socjologiem ze specjalnością psychologia społeczna. Filozofię studiowałem w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie zaś socjologię w Collegium Civitas w Warszawie (uczelnia pod patronatem Polskiej Akademii Nauk). W latach 2010-2012 byłem uczestnikiem studium doktoranckiego w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu.

Jestem absolwentem pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wziąłem udział w międzynarodowym projekcie szkoleniowym InMEDIATE. International Mediators Trained in Europe realizowanym przez konsorcjum instytucji: STEINBEIS BERATUNGSZENTREN GMBH, PRODOS CONSULTING SRL, SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY, MEDIATORZY.PL, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE, RESOLUTIA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE, Steinbeis-Hochschule Träger gGmbH.

Jestem (lub byłem) wykładowcą prowadzącym zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Instytucie Socjologii i Instytucie Psychologii UMK w Toruniu.

Swoje mediacyjne doświadczenie zdobywam od 2006 roku. Zacząłem w stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, a od 2009 roku pracuję w Toruniu.

W latach 2010 – 2015 roku byłem współkoordynatorem ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Ukończyłem liczne szkolenia z zakresu mediacji i innych pokrewnych tematów zarówno w kraju, jak i za granicą. Pracowałem jako trener dla instytucji rządowych, samorządowych, jednostek pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych i biznesu.

 

Wraz z żoną (także mediatorką) napisaliśmy książkę „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik” (wyd. DIFIN 2015).